statusy

1. Dzień dostawy oraz godzinę ustala naturestyle.pl i klient nie ma na to wpływu.

a). w przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość wysłania w innym terminie niż przydzielony, z zastrzeżeniem, że klient zgadza się na wydłużenie terminu dostawy, oraz że zgłosi ten fakt pisemnie na adres [email protected] najpóźniej 4 dni przed spodziewaną nieobecnością.

b). w przypadku zgłoszenia przy zamówieniu, że klienta nie będzie w danym terminie (urlop, święta, wyjazd służbowy) może okazać się, że termin dostawy się wydłuży poza regulaminowy, na co klient się zgadza.

c). meble rozwozimy od poniedziałku do niedzieli (włącznie) w godzinach 6-22, a w szczególnych wypadkach nawet w godzinach dużo późniejszych (zwłaszcza jeśli klient jest z województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).

d). istnieje możliwość rezygnacji z usługi transportu, wtedy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu meble można odebrać w naszej siedzibie, pod adresem: ul. Warszawska 111, 32-087 Bibice

e). naturestyle.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonego już terminu dostawy bez podawania przyczyny.

f). w przypadku zmiany terminu dostawy bez awizowania tego faktu, klient ponosi powiększony koszt transportu o do pakietu premium, lub może bezpłatnie odebrać towar w siedzibie firmy. Podczas zakupu klient świadomie znając zasady podejmuje decyzje o opłacie, którą wybiera.

g). jeśli klient nie zgłasza zapytań przed zakupem dotyczących warunków transportu, uznaje się, że rozumie wszystkie jego punkty.

2. Usługa transportu każdorazowo świadczona jest bez wniesienia. Klient odbiera meble z samochodu.

3. Usługa transportu każdorazowo świadczona jest bez montażu. Klient montuje meble we własnym zakresie.

4. Aktualny stan zamówienia można sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto na stronie naturestyle.pl

5. w przypadku dostarczenia mebli firmą kurierską, klient ma obowiązek sprawdzenia zamówienia, ewentualnych uszkodzeń. Reklamacje na uszkodzenia transportowe bez spisanego protokołu szkody nie będą uwzględniane.

6. W przypadku braku odbioru mebli, koszty transportu zwrotnego ponosi klient wg. stawki niepreferencyjnej a rynkowej, tj. 2,5zł za km spod adresu klienta (tożsamego z adresem dostawy zaznaczonym w zamówieniu) pod adres magazynu: ul. Warszawska 111, 32-087 Bibice